ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTRE

To najbardziej efektywna metoda diagnozy kompetencji. Oparta jest na obserwacji zachowań uczestników podczas realizacji zadań o charakterze symulacyjnym. Kluczowa dla obiektywnego obrazu diagnozowanych kompetencji jest m.in. różnorodność zadań oraz wielość obserwacji. Dokonują jej asesorzy – osoby przeszkolone i posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów AC/DC.

 • diagnoza kompetencji (pracowników bądź kandydatów do pracy)
 • selekcja (np. rekrutacja zewnętrzna lub wewnętrzna pracowników) –
  Assessment Centre
 • rozwój pracowników – Development Centre
 • dla każdego pracownika bądź kandydata do pracy
 • dla osób na różnych poziomach stanowisk (potencjalni stażyści, specjaliści, wyższa kadra menedżerska, Zarząd)
 • dla każdej branży (np. bankowość, IT, produkcja, automotive, FMCG, farmacja)
     Procesy oceny kompetencji przydatne są m.in. w momentach, gdy organizacja:

 • planuje zmiany (np. związane z fuzją)
 • potrzebuje wyłonić talenty
 • chce zapewnić sobie efektywny proces rekrutacyjny
 • poszukuje sukcesorów
 • chce zbudować skuteczne zespoły projektowe
 • chce zadbać o rozwój ludzi
 • planuje zwolnienia
 • projektowanie modeli kompetencyjnych
 • przygotowanie metodologii do procesu AC/DC
 • realizację całego procesu
 • informację zwrotną dla uczestników i organizacji
 • dostosowanie istniejącego w organizacji profilu kompetencji do procesu AC/DC
 • konsultacje i wsparcie w samodzielnym przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu AC/DC przez Klienta
 • szkolenia dla asesorów wewnętrznych

pełna oferta…