Drzewo Kariery

To nasza autorska metodologia pracy nastawiona na rozwój zawodowy zgodny z posiadanymi predyspozycjami, ograniczeniami i wartościami. Sprawdza się zarówno jako kontynuacja procesów Development Centre, jak i jako niezależne narzędzie stosowane w organizacjach, dla których ważny jest sukces i zmotywowani pracownicy.

 • zaplanowanie sposobu i możliwości wykorzystania potencjału pracowników zgodnie z celami stawianymi przez firmę
 • wzmocnienie zaangażowania ludzi w realizację postawionych przed nimi celów
 • wzmocnienie lojalność pracowników wobec firmy
 • obudzanie innowacyjności zapewniającej utrzymanie bądź wzmocnienie pozycji na rynku
 • odnalezienie przez pracowników swojego miejsca w organizacji zgodnego z predyspozycjami i aspiracjami
 • zaplanowanie dalszego rozwoju wewnątrz firmy
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • dla nowych pracowników organizacji, aby zaplanować ich pierwsze kroki w firmie
 • dla doświadczonych pracowników szukających nowych wyzwań i mierzących się z nimi, bądź też ich brakiem
     Drzewo Kariery można wykorzystać w każdym momencie drogi zawodowej pracowników, szczególnie gdy organizacja:

 • chce zwiększać swoją skuteczność poprzez najbardziej trafne kierunki rozwoju dla pracowników
 • chce przeciwdziałać odejściom wartościowych i utalentowanych pracowników
 • chce budować swój pozytywny wizerunek (Employer Branding), jako organizacji dbającej o rozwój pracowników
 • indywidualne konsultacje
 • warsztaty
 • career coaching
 • doradztwo organizacyjne

pełna oferta…