FEEDBACK

To narzędzie rozwoju i motywacji. Prosty, bezkosztowy, najbardziej dostępny sposób zarządzania zespołami oraz talentami w organizacji. Kluczowe dla skuteczności feedbacku jest udzielanie go w konstruktywny sposób oraz kaskadowanie w organizacji. Biorąc pod uwagę potrzeby współczesnego pokolenia pracowników ważne jest, aby informacja zwrotna przekazywana była na bieżąco oraz aby menedżerowie byli otwarci na jej przyjmowanie. Badania pokazują, iż organizacje, w których feedback jest stałym i naturalnym narzędziem pracy radzą sobie znacznie lepiej na rynku niż te, które takiego zwyczaju nie mają. Mają one również o wiele lepszy Employer Branding.

 • zwiększenie efektywności działań zespołów
 • podniesienie motywacji w zespole
 • rozwój kompetencji poszczególnych osób oraz całych zespołów
 • przygotowanie pracowników do zmian (organizacji bądź stanowisk)
 • poprawa współpracy w organizacji
 • poprawa atmosfery pracy
 • dla wszystkich, którzy zarządzają ludźmi
 • dla pracowników, którzy chcą w skuteczny sposób komunikować się ze swoimi przełożonymi
 • dla sukcesorów
 • dla tzw. „talentów”
 • dla działów rekrutacji
     Feedback przydatny jest w organizacji zawsze. Szczególnie w momencie, gdy:

 • chce wdrażać/mieć kulturę feedbacku i otwartej komunikacji
 • chce odpowiedzieć na potrzeby młodego pokolenia (Y, Z, Millenialsi)
 • dostrzega niezadowolenie pracowników z ocen okresowych
 • stawia na rozwój pracowników
 • szuka skutecznych narzędzi motywacji i rozwoju
 • chce budować pozytywny Employer Branding
 • dostosowane do specyfiki organizacji oraz poziomu umiejętności uczestników warsztaty w zakresie udzielania informacji zwrotnej
 • superwizję dla menedżerów udzielających informacji zwrotnej
 • warsztaty w zakresie dostosowania feedbacku do potrzeb każdego z czterech pokoleń funkcjonujących obecnie na rynku pracy
 • doradztwo w zakresie udzielania informacji zwrotnej i wdrażania kultury feedbacku
 • pracę (warsztatową i indywidualną) nad rozwijaniem kultury feedbacku w organizacjach
 • ” warsztaty w zakresie znaczenia feedbacku dla budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy

pełna oferta…