FRIS

To nowoczesne narzędzie rozwoju. Powstało w oparciu o liczne badania przeprowadzone na polskiej populacji (m.in. menedżerach). Spełnia wszystkie kryteria rzetelności i trafności psychometrycznej. Pozwala odkrywać naturalne dla ludzi predyspozycje wynikające ze stylów myślenia i działania.

 • zwiększenie efektywności organizacji i pracowników poprzez najbardziej trafne przyporządkowanie zakresów oraz rodzajów odpowiedzialności
 • tworzenie efektywnych zespołów projektowych
 • zaplanowanie rozwoju zespołu,
 • zaplanowanie zmian w organizacji
 • efektywne zarządzanie talentami
 • przeciwdziałanie i/lub rozwiązanie konfliktów w zespole
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz budowania i utrzymywania relacji z innymi
 • dla każdego pracownika
 • dla każdego kandydata do pracy
 • dla każdego zespołu
     FRIS warto zastosować w każdym momencie rozwoju organizacji, szczególnie jeśli:

 • boryka się z trudnościami w komunikacji czy w relacjach między pracownikami lub działami
 • chce wprowadzić styl pracy projektowej i efektywnie zaplanować zespoły
 • planuje rekrutować pracowników
 • chce stworzyć ludziom możliwość rozwoju zgodnego z ich naturalnymi predyspozycjami i potrzebami
 • indywidualne badanie on-line (dla wybranych osób lub całych zespołów)
 • raport indywidualny
 • raport zespołowy
 • spotkanie z informacją zwrotną
 • warsztat dla zespołu
 • konsultacje dla zespołów, menedżerów, organizacji

pełna oferta…