Klient biznesowy


Jeśli Państwa organizacja planuje:

 • zmianę struktury całej firmy lub jej części
 • zmianę profili stanowisk
 • efektywne wykorzystanie potencjału swoich pracowników
 • programy rozwojowe dla pracowników
 • rozstania z pojedynczymi pracownikami na wysokich szczeblach zarządzania
 • zwolnienia większej liczby pracowników

… jesteśmy w stanie zaoferować sprawne i efektywne przejście przez zbliżające się zmiany. Wesprzemy organizację oraz pracowników w procesie wchodzenia w nową sytuację. Wypracujemy wartość dodaną, jaką jest poznanie obszarów działania, w których nastąpi najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału istniejącego w firmie.

„Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana”
PETER DRUCKER


Oferujemy m.in.:

 • ocenę potencjału kompetencyjnego pracowników, których dotyczyć będzie zmiana (m.ni. z zastosowaniem Assessment i Development Centre, Oceny 360 stopni)
 • rozpoznanie mocnych stron i luk kompetencyjnych pracowników
 • stworzenie wspólnie z pracownikami projektu ich dalszej drogi zawodowej
 • dobór działań rozwojowych potrzebnych do jej osiągnięcia
 • zaplanowanie poszczególnych kroków zmierzających do objęcia nowego stanowiska (w organizacji lub poza nią)
 • zaprojektowanie narzędzi rozwoju możliwych do zastosowania w organizacji
 • szkolenia
 • coaching
 • kompleksowy program outplacementowy
 • inne rozwiązania projektowane na miarę potrzeb i planowanej zmiany…

 

Korzyści ze współpracy z nami:

 • organizacja znająca potencjał kompetencyjny swoich pracowników
 • pracownicy świadomi zarówno swoich luk kompetencyjnych, jak i potencjału oraz sposobu zarządzania nim w organizacji
 • pracownicy posiadający konkretny plan dalszego rozwoju korespondujący z celami własnymi oraz organizacji
 • wzmocnienie motywacji pracowników do zmian i dalszego rozwoju
 • narzędzia rozwoju dopasowane indywidualnie do pracowników oraz organizacji

„Nikt nie odkryje jak najlepiej robić daną rzecz, jeśli nie pokocha jej robienia”
PRZYSŁOWIE JAPOŃSKIE

W naszej pracy bazujemy na :

 • wieloletnim doświadczeniu w biznesie
 • znajomości różnych branż i firm zarówno mniejszych, jak i dużych zagranicznych korporacji
 • obserwacjach najbardziej skutecznych i sprawdzających się metod zarządzania organizacjami i zespołami
 • wysokiej etyce zawodowej i profesjonalizmie w realizacji projektów
 • pasji do wspierania ludzi oraz organizacji w procesie rozwoju i zmian