Klient indywidualny


Jeśli zdarzyło Ci się pomyśleć o tym, że:

 • potrzebujesz zmiany…
 • chcesz w pełni realizować się w swojej pracy…
 • chcesz zaplanować swój dalszy rozwój…
 • ważne jest, aby to, co robisz przynosiło Ci satysfakcję…
 • chcesz być w miejscu, które jest dla Ciebie stworzone…
 • ważne jest, aby to, co robisz było zgodne z Twoimi wartościami…
 • chcesz znaleźć nową pracę…
 • masz potrzebę w pełni wykorzystywać swój potencjał…

… dowiedz się więcej o naszych działaniach. Być może wspólnie zaprojektujemy dla Ciebie dalszą drogę zawodową.

Oferujemy wspólną pracę nad stworzeniem Twojej unikalnej ścieżki kariery, która jest zgodna z Twoimi wartościami i potencjałem. Razem ułożymy plan działania zmierzający do jej realizacji. Zakres i sposób pracy ustalimy z Tobą i dostosujemy je do Twoich potrzeb, oczekiwań i preferencji.

W naszej pracy łączymy elementy coachingu, doradztwa zawodowego, mentoringu i treningu. Jeśli trzeba, sięgamy po testy psychometryczne i udzielamy informacji zwrotnej po ich zastosowaniu.

„Albo znajdę drogę, albo ją przed sobą stworzę”
HANNIBAL BARKAS

 

Jak będziemy współpracować

W naszej pracy wykorzystujemy całokształt wykształcenia i doświadczenia, które posiadamy. Czerpiemy z lat spędzonych w biznesie, ale też osobistych doświadczeń i zmian, jakie zaszły w naszym życiu. Koncentrujemy się przede wszystkim na naszym kliencie i jego celach oraz marzeniach. Wspieramy w odkrywaniu potencjału i wyznaczaniu dalszej drogi zawodowej zgodnie z naszą myślą przewodnią:

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz
ani jednego dnia więcej w Twoim życiu”
KONFUCJUSZ

Możesz z nami pracować:

 • indywidualnie – realizując cykl konsultacji, podczas których zrealizujesz swoje cele
 • na warsztatach – w grupie osób o celach zbliżonych do Twoich
 • łącząc obie formy współpracy – pracując zarówno indywidualnie z konsultantem, jak również uczestnicząc w organizowanych przez nas warsztatach
 • w sposób indywidualnie wypracowany i dostosowany do Twoich potrzeb

 

Korzyści, jakie osiągniesz w efekcie naszej wspólnej pracy:

 • odkryjesz swoje mocne strony
 • zaprojektujesz swoją dalszą unikalną ścieżkę zawodową
 • dokonasz diagnozy kompetencji kluczowych w profilu stanowisk, które chcesz pełnić
 • otrzymasz informację zwrotną na temat swoich kompetencji
 • wyznaczysz sobie cel i zaplanujesz sposób jego realizacji
 • określisz potrzeby rozwojowe zgodne z Twoim celem zawodowym
 • określisz swoje predyspozycje i preferencje związane z pracą
 • otrzymasz wsparcie w procesie zmiany
 • a być może również wiele więcej…

„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”
GANDHI