Model pracy

Oddajemy w ręce naszych Klientów autorską metodologię pracy nad projektowaniem własnej kariery. W modelu wykorzystujemy metaforę DRZEWA, ponieważ podobnie jak ono, również nasza kariera jest czymś silnym, ale jednocześnie podatnym na wiatry i pory roku – rozumiane jako etapy naszego życia oraz zmiany, które w nim zachodzą.

Pracując nad projektowaniem kariery naszych Klientów będziemy sięgać głęboko – do KORZENI, czyli podstawowych czynników, które wpływają na wybór drogi zawodowej. Na tym etapie wraz z Klientem zajmiemy się m.in.:

 • stworzeniem indywidualnej dla niego definicji słowa „kariera”
 • określeniem najważniejszych wartości wpływających na przebieg kariery
 • omówieniem, jak można wykorzystać teorie rozwoju zawodowego człowieka

Kolejny etap pracy, to poznanie siebie, czyli w metaforze DRZEWA – KONARU. Wraz z Klientem rozpoznajemy jego.:

 • własną tożsamość zawodową
 • wizję przyszłości i główne kierunki rozwoju kariery
 • stałe i niezmienne elementy wpływające na powodzenie realizacji planów zawodowych

W etapie trzecim Klient rozpoznaje swój potencjał – zajmuje się KORONĄ DRZEWA. Efektem tej fazy pracy jest m.in.:

 • określenie swojego potencjału
 • rozpoznanie kluczowych ograniczeń i obszarów rozwoju
 • wyznaczenie sposobu wykorzystania dotychczasowych doświadczeń, procesu edukacji i rozwoju
 • poznawanie czynników zwiększających efektywność i satysfakcję zawodową

Zwieńczeniem procesu jest zdefiniowanie celu oraz określenie kroków zmierzających do jego realizacji. Jako efekt pracy Klient będzie znał swój preferowany i najlepszy dla siebie kierunek rozwoju zawodowego. Wspieramy Klienta nie tylko w jego wyznaczeniu, ale również w zdobywaniu. Określamy mierniki realizacji celów i pozostajemy w kontakcie podczas ich osiągania.

Model pracy, który proponujemy przeznaczony jest dla:

 • osób, którzy chcą wyznaczyć sobie nowy kierunek zawodowy
 • organizacji, które chcą zadbać o najbardziej efektywne ukierunkowanie potencjału swoich pracowników
 • szkół, które widzą potrzebę wzmacniania dzieci i młodzież w świadomym kierowaniu swoim rozwojem
 • uczelni, które chcą wesprzeć studentów w osiąganiu zamierzonych celów zawodowych
 • rodziców, którzy odczuwają potrzebę pełnienia roli drogowskazu i coacha dla swoich dzieci w realizacji ich marzeń i pasji

W zależności od etapu rozwoju kariery, na którym znajduje się Klient oraz jego świadomości poszczególnych czynników wpływających na jej przebieg, elastycznie dopasowujemy poszczególne etapy pracy i narzędzia. Proponujemy pracę indywidualną lub warsztatową. Korzystamy także ze zróżnicowanych, wynikających z naszych wieloletnich doświadczeń w pracy z ludźmi sposobów dotarcia do zasobów, potrzeb i ograniczeń. Wspieramy się metodami coachingowymi, doradztwem zawodowym, testami psychologicznymi. Łączymy i różnicujemy narzędzia pracy w taki sposób, aby odpowiedzieć na oczekiwania i preferowany styl pracy naszych Klientów oraz odkryć ich osobiste, unikatowe DRZEWO KARIERY.