Nasze rozwiązania


KLIENT INDYWIDUALNY

Jeśli zdarzyło Ci się pomyśleć o tym, że:

 • potrzebujesz zmiany…
 • chcesz w pełni realizować się w swojej pracy…
 • chcesz zaplanować swój dalszy rozwój…
 • ważne jest, aby to, co robisz przynosiło Ci satysfakcję…
 • chcesz być w miejscu, które jest dla Ciebie stworzone…
 • ważne jest, aby to, co robisz było zgodne z Twoimi wartościami…
 • chcesz znaleźć nową pracę…
 • masz potrzebę w pełni wykorzystywać swój potencjał…

… dowiedz się więcej o naszych działaniach. Być może wspólnie zaprojektujemy dla Ciebie dalszą drogę zawodową.

Oferujemy wspólną pracę nad stworzeniem Twojej unikalnej ścieżki kariery, która jest zgodna z Twoimi wartościami i potencjałem. Razem ułożymy plan działania zmierzający do jej realizacji. Zakres i sposób pracy ustalimy z Tobą i dostosujemy je do Twoich potrzeb, oczekiwań i preferencji.

W naszej pracy łączymy elementy coachingu, doradztwa zawodowego, mentoringu i treningu. Jeśli trzeba, sięgamy po testy psychometryczne i udzielamy informacji zwrotnej po ich zastosowaniu.

„Albo znajdę drogę, albo ją przed sobą stworzę”
HANNIBAL BARKAS

 

Jak będziemy współpracować

W naszej pracy wykorzystujemy całokształt wykształcenia i doświadczenia, które posiadamy. Czerpiemy z lat spędzonych w biznesie, ale też osobistych doświadczeń i zmian, jakie zaszły w naszym życiu. Koncentrujemy się przede wszystkim na naszym kliencie i jego celach oraz marzeniach. Wspieramy w odkrywaniu potencjału i wyznaczaniu dalszej drogi zawodowej zgodnie z naszą myślą przewodnią:

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz
ani jednego dnia więcej w Twoim życiu”
KONFUCJUSZ

Możesz z nami pracować:

 • indywidualnie – realizując cykl konsultacji, podczas których zrealizujesz swoje cele
 • na warsztatach – w grupie osób o celach zbliżonych do Twoich
 • łącząc obie formy współpracy – pracując zarówno indywidualnie z konsultantem, jak również uczestnicząc w organizowanych przez nas warsztatach
 • w sposób indywidualnie wypracowany i dostosowany do Twoich potrzeb

 

Korzyści, jakie osiągniesz w efekcie naszej wspólnej pracy:

 • odkryjesz swoje mocne strony
 • zaprojektujesz swoją dalszą unikalną ścieżkę zawodową
 • dokonasz diagnozy kompetencji kluczowych w profilu stanowisk, które chcesz pełnić
 • otrzymasz feedback na temat swoich kompetencji
 • określisz potrzeby rozwojowe zgodne z rolą zawodową, jaką chcesz pełnić
 • wyznaczysz sobie cel i zaplanujesz sposób jego realizacji
 • określisz swoje predyspozycje i preferencje związane z pracą
 • otrzymasz wsparcie w procesie zmiany
 • a być może również wiele więcej…

„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”
GANDHI

 


KLIENT BIZNESOWY

Jeśli Państwa organizacja planuje:

 • zmianę struktury całej firmy lub jej części
 • zmianę profili stanowisk
 • efektywne wykorzystanie potencjału swoich pracowników
 • programy rozwojowe dla pracowników
 • rozstania z pojedynczymi pracownikami na wysokich szczeblach zarządzania
 • zwolnienia większej liczby pracowników

… jesteśmy w stanie zaoferować sprawne i efektywne przejście przez zbliżające się zmiany. Wesprzemy organizację oraz pracowników w procesie wchodzenia w nową sytuację i wypracowywaniu wartości dodanej, jakim jest poznanie obszarów działania, w których nastąpi najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału.

„Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana”
PETER DRUCKER


Oferujemy m.in.:

 • ocenę potencjału kompetencyjnego pracowników, których dotyczyć będzie zmiana
 • rozpoznanie mocnych stron i luk kompetencyjnych pracowników
 • stworzenie wspólnie z pracownikami projektu ich dalszej drogi zawodowej
 • dobór działań rozwojowych potrzebnych do jej osiągnięcia
 • zaplanowanie poszczególnych kroków zmierzających do objęcia nowego stanowiska (w organizacji lub poza nią)
 • projektowanie narzędzi rozwoju możliwych do zastosowania w organizacji
 • szkolenia
 • coaching
 • kompleksowy program outplacementowy
 • inne rozwiązania projektowane na miarę potrzeb i planowanej zmiany…

 

Korzyści ze współpracy z nami:

 • organizacja znająca potencjał kompetencyjny swoich pracowników
 • pracownicy świadomi swojego potencjału i luk kompetencyjnych
 • pracownicy posiadający konkretny plan dalszego rozwoju korespondujący z celami własnymi oraz organizacji
 • wzmocnienie motywacji pracowników do zmian i dalszego rozwoju
 • doświadczenie, wykształcenie, dopasowanie do potrzeb i momentu w którym jest teraz organizacja

„Nikt nie odkryje jak najlepiej robić daną rzecz, jeśli nie pokocha jej robienia”
PRZYSŁOWIE JAPOŃSKIE

W naszej pracy bazujemy na :

 • wieloletnim doświadczeniu w biznesie
 • znajomości różnych branż i firm zarówno mniejszych, jak i dużych zagranicznych korporacji
 • obserwacjach najbardziej skutecznych i sprawdzających się metod zarządzania organizacjami i zespołami
 • wysokiej etyce zawodowej i profesjonalizmie w realizacji projektów
 • pasji do wspierania ludzi oraz organizacji w procesie rozwoju i zmian

 


SZKOŁY I UCZELNIE

Naszym celem nadrzędnym we współpracy ze szkołami, jest wspieranie uczniów – od najmłodszych lat w odkrywaniu swoich zainteresowań i ich rozwijaniu. W naszym odczuciu szczególnie ważne jest, aby zarówno już dzieci, jak i młodzież dbały o swoje pasje i pielęgnowały je.

Wiemy, jak ważne jest aby każdy dorastający człowiek był świadomy tego, co sprawia mu największą przyjemność i jednocześnie daje satysfakcję. Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi w rozwoju w kierunku, który da mu pełną możliwość realizowania siebie. Promujemy nastawienie na poszukiwanie w przyszłości takiej pracy, która będzie dawała spełnienie przy jednoczesnej możliwości rozwijania swoich kompetencji i realizowania drogi zgodnej z wartościami, zainteresowaniami, umiejętnościami.

„Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku”
KARTEZJUSZ

 

Pracujemy również z rodzicami, którzy chcą być wsparciem dla swoich dzieci w poznawaniu ich zainteresowań, pasji i mocnych stron. Pomagamy rodzicom aktywnie i efektywnie współuczestniczyć w procesie odkrywania siebie przez ich dzieci oraz w dokonywaniu tak ważnych w ich życiu wyborów. „Uzbrajamy” ich w narzędzia wzmacniające współpracę z dziećmi, budowanie dialogu i projektowanie najbardziej efektywnej drogi przyszłości zawodowej.

„Nie wiem, kim był mój pradziadek;
o wiele więcej starania i uwagi poświęcałem zawsze temu, kim będzie jego prawnuk”
ABRAHAM LINCOLN

 

Z uczelniami wyższymi współpracujemy w zakresie planowania przez studentów swojego dalszego rozwoju zawodowego, który rozpoczyna się już w trakcie studiów, a wyjątkowego tempa nabiera po ich ukończeniu. Pracujemy ze studentami z myślą o odkrywaniu przez nich swojego potencjału i planowaniu sposobów jego wykorzystania. Wspólnie projektujemy ścieżki kariery oraz sposoby jej realizacji. Kształtujemy umiejętność poruszania się po rynku pracy i odnajdywania się w nowej sytuacji – jako pracownik organizacji.

Szkołom, rodzicom i uczelniom oferujemy:

 • warsztaty dla uczniów i studentów
 • warsztaty dla nauczycieli – jak wspierać uczniów w procesie dokonywania wyborów, podejmowania decyzji itp.
 • warsztaty dla rodziców
 • pracę indywidualną zarówno z uczniami, studentami, nauczycielami, jak i rodzicami

 

Zakres oraz sposób pracy dobieramy do grupy wiekowej naszych Klientów. Dużą wagę przywiązujemy do poznania potrzeb i oczekiwań osób, z którymi będziemy współpracować. Wspieramy praktycznymi narzędziami, wiedzą, ale przede wszystkim koncentrujemy się na pobudzeniu Klientów do samopoznania i zbudowania wewnętrznej motywacji do działania oraz coraz lepszego poznawania siebie.

„Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku,
jaki zrobimy z naszych namiętności”
KARTEZJUSZ

 

Korzyści, jakie odnoszą uczniowie i studenci ze współpracy z nami:

 • rozpoznanie swoich mocnych stron i potencjału predysponującego do określonych form pracy
 • uświadomienie sobie swoich potrzeb związanych z rozwojem
 • poznanie możliwości wykorzystania swoich zainteresowań i pasji w przyszłej pracy zawodowej
 • uświadomienie sobie, jak ważne jest robienie w życiu tego, co kochamy, co sprawia nam przyjemność i jednocześnie daje satysfakcję
 • określenie umiejętności ważnych do zdobywania i rozwijania w wybranej ścieżce zawodowej

 

Dodatkowe korzyści dla studentów:

 • wiedzę o specyfice runku pracy
 • umiejętność poruszania się po rynku pracy
 • umiejętność stworzenia indywidualnych dokumentów aplikacyjnych
 • wsparcie w procesie adaptacji w pierwszej pracy zawodowej

 

Korzyści dla rodziców:

 • poznanie sposobów wspierania swoich dzieci w dokonywaniu trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych
 • ćwiczenie umiejętności coachingowych w procesie wspierania dziecka

 

Korzyści dla nauczycieli:

 • poznanie aktywnych metod wspierania dzieci i młodzieży w odkrywaniu swojego potencjału, zainteresowań i pasji

„Człowiek, ogólnie rzecz ujmując, niewiele zawdzięcza temu,
z czym przyszedł na świat – człowiek staje się tym, co z siebie zrobi”
ALEKSANDER GRAHAM BELL