OUTPLACEMENT

To działania kierowane do osób, z którymi firma się rozstaje, najczęściej w wyniku zwolnień grupowych lub/i w przypadku rozstań z osobami kluczowymi. To metoda znacząco poprawiająca wizerunek pracodawcy na rynku oraz ułatwiająca jej pracownikom odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

  • przygotowanie pracowników do odejścia z firmy i odnalezienia się na rynku pracy
  • zadbanie o utrzymanie dobrej atmosfery w organizacji mimo zwolnień
  • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy (Employer Branding)
  • dla wszystkich, którym chcemy ułatwić wejście na rynek pracy
  • w przypadku zwolnień grupowych
  • przy zwalnianiu osób kluczowych
  • warsztaty i/lub indywidualne konsultacje z elementami „Drzewa Kariery”
  • wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny)
  • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
  • wsparcie w pozyskaniu wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy

pełna oferta…