Polityka prywatności & polityka cookies

Dzień dobry,

Poniżej znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze ston internetowych www.careertree.pl oraz www.szczesliwawpracy.pl

Na początek informacja formalna.

Administratorem stron www.careertree.pl oraz www.szczesliwawpracy.pl jest Marzena Sadowska-Kawka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROGRESJA MARZENA SADOWSKA-KAWKA, ul, Milenijna 45/61, 03-130 Warszawa, NIP: 982-019-46-34, REGON: 142369270.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości  związanych z polityką prywatności, proszę o kontakt pod adres: biuro@careertree.pl

Szczegółowa polityka prywatności i plików cookies

Dane osobowe przekazywane w wyniku korzystania z serwisów internetowych www.careertree.pl oraz www.szczesliwawpracy.pl (dalej zwane „Serwisy” lub „Serwis”) są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę PROGRESJA Marzena Sadowska-Kawka z siedzibę w Warszawie (03-130), ul. Milenijna 45 m.61, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 982-019-46-34, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („Administrator”). Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ograniczając dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika Serwisu lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników Serwisu mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w Serwisie.

Dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie związanym z realizacją usług świadczonych przez Serwis:

 • rozpatrzenia przesłanego przez użytkownika Serwisu zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniach, o których informuje Serwis,

 • w odpowiedzi na przesłane przez użytkownika Serwisu zgłoszenia z wykorzystaniem formularza kontaktowego umieszczonego na stronach Serwisu,

 • przekazywania użytkownikowi Serwisu biuletynu informacyjnego, na który Użytkownika dokonał wcześniejszej subskrypcji,

 • złożenia oferty oraz wysyłki użytkownikowi Serwisu treści o charakterze marketingowych (w tym informacji handlowych) za pomocą elektronicznych środków komunikacji (wiadomości e-mail, sms, mms) z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (takich jak telefony, tablety, komputery), oraz automatycznych systemów wywołujących.

Podanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora Serwisu danych osobowych może uniemożliwiać realizacje usług świadczonych przez Serwis.

Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, dostawcy usług hostingowych lub internetowych lub wsparcia technicznego Serwisu.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług świadczonych przez Serwis, chyba że Administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o inną podstawę prawną (np. dla celów księgowych, podatkowych itp.).

Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych a także prawo ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne, prawo ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach określonych prawem oraz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, jak również prawo przenoszenia danych do innych administratorów oraz prawo żądania ich usunięcia.

Ponadto użytkownikom Serwisu przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli wyrażali zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W dowolnym momencie użytkownik Serwisu może zwrócić się do Administratora z żądaniem wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji lub usunięcia, a także rezygnacji z otrzymywania zasubskrybowanego biuletynu informacyjnego poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: biuro@careertree.pl.

 

Polityka cookies – opracowana przez IAB Polska (źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/)

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji jego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 2. do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 r.