Szkoły i uczelnie

Naszym celem nadrzędnym we współpracy ze szkołami, jest wspieranie uczniów – od najmłodszych lat – w odkrywaniu swoich zainteresowań i ich rozwijaniu. W naszym odczuciu szczególnie ważne jest, aby zarówno już dzieci, jak i młodzież dbały o swoje pasje i pielęgnowały je.

Wiemy, jak ważne jest aby każdy dorastający człowiek był świadomy tego, co sprawia mu największą przyjemność i jednocześnie daje satysfakcję. Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi w rozwoju w kierunku, który da mu pełną możliwość realizowania siebie. Promujemy nastawienie na poszukiwanie w przyszłości takiej pracy, która będzie dawała spełnienie przy jednoczesnej możliwości rozwijania swoich kompetencji i realizowania drogi zgodnej z wartościami, zainteresowaniami, umiejętnościami.

„Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku”
KARTEZJUSZ

 

Pracujemy również z rodzicami, którzy chcą być wsparciem dla swoich dzieci w poznawaniu ich zainteresowań, pasji i mocnych stron. Pomagamy rodzicom aktywnie i efektywnie współuczestniczyć w procesie odkrywania siebie przez ich dzieci oraz w dokonywaniu tak ważnych w ich życiu wyborów. „Uzbrajamy” ich w narzędzia wzmacniające współpracę z dziećmi, budowanie dialogu i projektowanie najbardziej efektywnej drogi przyszłości zawodowej.

„Nie wiem, kim był mój pradziadek;
o wiele więcej starania i uwagi poświęcałem zawsze temu, kim będzie jego prawnuk”
ABRAHAM LINCOLN

 

Z uczelniami wyższymi współpracujemy w zakresie planowania przez studentów swojego dalszego rozwoju zawodowego, który rozpoczyna się już w trakcie studiów, a wyjątkowego tempa nabiera po ich ukończeniu. Pracujemy ze studentami z myślą o odkrywaniu przez nich swojego potencjału i planowaniu sposobów jego wykorzystania. Wspólnie projektujemy ścieżki kariery oraz sposoby ich realizacji. Kształtujemy umiejętność poruszania się po rynku pracy i odnajdywania się w nowej sytuacji – jako pracownik organizacji.

Szkołom, rodzicom i uczelniom oferujemy:

 • warsztaty dla uczniów i studentów
 • warsztaty dla nauczycieli – jak wspierać uczniów w procesie dokonywania wyborów, podejmowania decyzji itp.
 • warsztaty dla rodziców
 • pracę indywidualną zarówno z uczniami, studentami, nauczycielami, jak i rodzicami

 

Zakres oraz sposób pracy dobieramy do grupy wiekowej naszych Klientów. Dużą wagę przywiązujemy do poznania potrzeb i oczekiwań osób, z którymi będziemy współpracować. Wspieramy praktycznymi narzędziami i wiedzą, ale przede wszystkim koncentrujemy się na pobudzeniu Klientów do samopoznania i zbudowania wewnętrznej motywacji do działania oraz coraz lepszego poznawania siebie.

„Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku,
jaki zrobimy z naszych namiętności”
KARTEZJUSZ

 

Korzyści, jakie odnoszą uczniowie i studenci ze współpracy z nami:

 • rozpoznanie swoich mocnych stron i potencjału predysponującego do określonych form pracy
 • uświadomienie sobie swoich potrzeb związanych z rozwojem
 • poznanie możliwości wykorzystania swoich zainteresowań i pasji w przyszłej pracy zawodowej
 • uświadomienie sobie, jak ważne jest robienie w życiu tego, co kochamy, co sprawia nam przyjemność i jednocześnie daje satysfakcję
 • określenie umiejętności ważnych do zdobywania i rozwijania w celu osiągnięcia wybranej ścieżki zawodowej

 

Dodatkowe korzyści dla studentów:

 • znajomość specyfiki runku pracy i umiejętność poruszania się po nim
 • znajomość najbardziej efektywnych metod docierania do pracodawcy
 • umiejętność zbudowania własnej marki na rynku
 • stworzenie indywidualnych dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny)
 • wsparcie w procesie adaptacji w pierwszej pracy zawodowej

 

Korzyści dla rodziców:

 • pogłębienie znajomości potencjału i potrzeb swoich dzieci
 • poznanie sposobów wspierania swoich dzieci w dokonywaniu trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych
 • ćwiczenie umiejętności coachingowych w procesie wspierania dziecka
 • budowanie autentycznych relacji z dziećmi

 

Korzyści dla nauczycieli:

 • poznanie sposobów rozpoznania indywidualnych umiejętności i zainteresowań dzieci
 • poznanie metod pracy nastawionych na wspieranie dzieci i młodzieży w odkrywaniu swojego potencjału, zainteresowań i pasji
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie współtworzenia z dziećmi i młodzieżą map ich przyszłej drogi zawodowej

„Człowiek, ogólnie rzecz ujmując, niewiele zawdzięcza temu,
z czym przyszedł na świat – człowiek staje się tym, co z siebie zrobi”
ALEKSANDER GRAHAM BELL